آخرین مطالب

راهنمای خرید بیماری پوتین مشخص شد (2) توضیح

طول مطالعه: 5 دقیقه

شرکتها باید توجه داشته باشند افراد نهتنها به تصویر برند آنان توجه دارند، به دیگر افرادی که آن خودروی لوکس خاص را خریداری میکنند نیز توجه دارند؛ بهنوعی آنها ...

خانه اتریوم کلاسیک چیست؟ (18) نکات بیشتر

طول مطالعه: 5 دقیقه

ایدهی ظهور شبکه اتریوم () مربوط به سال 2013 میلادی و زمانی است که یکی از مؤسسان آن به نام بوترین پیشنهاد داد که زبان برنامه نویسی جدیدی ایجاد شود که بتواند ...