آخرین مطالب

او گفت نسبتهای سودآوری و ویژگیهای مودیان در سیستم حسابرسی مالیات بر ارزشافزوده مبتنی بر ریسک (6) لحن مکالمه

طول مطالعه: 5 دقیقه

همچنین اشخاص حقوقی که بعد از تاریخ اجرای فراخوان نیز ایجاد، تأسیس و به ثبت میرسند و یا شروع به انجام فعالیت میکنند، در صورت فعالیت با هر حجم از فروش و یا در...

بررسی صرافی ارز دیجیتال گرند (3) برو اینجا

طول مطالعه: 5 دقیقه

این امر سبب شده تا جهت انجام تراکنش در هر برنامه غیرمتمرکز ایجاد شده روی بلاک چین اتریوم به توکنهای اتر نیاز باشد. ارتقای اتریوم 2.0 که تحت عنوان نیز شناخته...

کشف اینجا تبیین رابطة ارزش ادراکشدة مصرفکنندگان برندهای لوکس خودرو و رفتار خرید آنان در شهر تهران (2) خرید ارزان

طول مطالعه: 5 دقیقه

ارزشهای لذتجویانه با خشنودی، لذت در طول سرگرمی، خیالپردازی، تفریح و بازی ارتباط دارد. افراد، خودروهای لوکس را از نظر عملکردی مثبت ارزیابی کردند، بنابراین از...