آخرین مطالب

قبلی شاخص قیمت ارز در زمان t فروش آنلاین

طول مطالعه: 5 دقیقه

طبعاً کاهش و کُندی روند ساخت مسکن جدید بهتدریج روند عرضۀ مسکن را کاهش میدهد و برعکس سرعت و افزایش روند ساخت باعث افزایش عرضۀ مسکن خواهد شد. تفاوت پژوهش حاضر...

کد تخفیف اتریوم کلاسیک چیست؟ (21) قیمت

طول مطالعه: 5 دقیقه

اتریوم شهرت بیشتر، سرمایهگذاری بیشتر و ارزش بالاتری دارد، اما هنوز هم جامعهای از کاربران و توسعهدهندگان سرسخت و همچنین ارزش بازار چند میلیارد دلاری دارد که ...